Úvod

Návrhy a realizácie v kove

IMG_0318

Oblasť reštaurovania kovov:

V tomto obore pracujem od štúdií na VŠVU v Bratislave od roku 1989. V roku 1999 som sa stal členom Komory Reštaurátorov Slovenskaosvedčením na reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov architektúry.

Oblasť umeleckého remesla v architektúre a užitkovom umení:

V tomto obore robím realizácie od ukončenia štúdia na SUPŠ v Turnově roku 1983.