Akademický sochár

Stano Kožela
Reštaurátor kovov

Člen Komory Reštaurátorov Slovenska s osvedčením na reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov architektúry

dlhoročná prax

Oblasť reštaurovania kovov

V tomto obore pracujem od štúdií na VŠVU v Bratislave od roku 1989.

V roku 1999 som sa stal členom Komory Reštaurátorov Slovenska s osvedčením na reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov architektúry.

opýtajte sa!

Spojme sa.

Akademický sochár

Stanislav Kožela
Nová č. 151/A900 31
Stupava Slovensko

tel: 0950 477 779
email: stanokozela@gmail.com

+
Rokov skúseností
0 +
Unikátných prác
0 +
Reštaurovaných kovov