Mihály Tompa

Pred reštaurovaním

Počas reštaurovania

Po reštaurovaní